Tartózkodjunk az érzelmi manipulációra épülő, tudománytalan kampányoktól géntechnológiai kérdésekben!

Elszomorodva szembesültünk a Magyar Természetvédők Szövetsége nemrégiben meghirdetett petíciójával, melyet az Európai Unió géntechnológiával előállított terményekre és élelmiszerekre vonatkozó szabályozásának modernizálásával, aktualizálásával szemben indított.

Nem vitatjuk az MTVSZ jó szándékát, elismerjük és támogatjuk természetvédő és környezetvédő igyekezetüket, ám le kell szögeznünk, hogy ebben a kérdésben tévúton járnak, az általuk megfogalmazott félelemkeltő kijelentések tudományosan nem megalapozottak.

A társadalomban az ezredforduló előtt felmerült félelmek még érthetők voltak a géntechnológia esetleges veszélyeivel kapcsolatban, hisz új és sokak számára nagyon ismeretlen terület volt. A felmerült aggályokról nem mindig volt könnyű eldönteni, melyik racionális és melyik alaptalan. Az EU ebben a légkörben alkotta meg a kérdéskör maximális biztonságra törekvő szabályozását oly módon, hogy minden felvethető bizonytalanság esetére lehetőséget adjon korlátozásra, tiltásra. Azóta eltelt két évtized, a tudomány öles léptekkel haladt előre ezen a területen (is), nagyságrendi fejlődés történt a diagnosztikai módszerekben, hatalmas mennyiségű kutatási eredmény, megfigyelés és gyakorlati tapasztalat halmozódott fel. Mára a 20-25 éve felvetett (és azóta is terjedő vagy újra felkapott) aggályok zöméről tudjuk, hogy alaptalanok, esetleg okafogyottak. A megalapozott felvetések jelentős részére pedig már megvannak a megnyugtató válaszaink, vagy biztonsági megoldásaink, amikkel az egészségügyi kockázat elkerülhető, vagy az elvárható mértékig csökkenthető.

Eljött az ideje, hogy az EU napjaink tudásához, racionális természetvédelmi, környezetvédelmi és egészségvédelmi igényeihez igazítsa a biotechnológia területére vonatkozó szabályozását. Eljött az ideje, hogy a kötelező elővigyázatosság elvét mai tudásunkra és a világ negyedszázados termesztési, fogyasztási tapasztalataira alapozzuk! Vessünk véget az elmúlt évtizedek tudáshiányra, félrevezetésekre, áltudományokra épített félelemkufárkodó kampányainak!

Fontosnak tartjuk, hogy az MTVSZ ne az idő kerekét visszaforgatva, meghaladott szemléletet, elavult sémákat felmelegítve próbáljon „anti-GMO” kampányt folytatni (különös tekintettel arra, hogy ezt az EU társfinanszírozásában teszi), hanem napjaink tudására, tapasztalataira alapozva keresse a természetvédő, környezetkímélő válaszokat korunk kihívásaira. Ez utóbbiakban minden bizonnyal a tudományos szkepticizmus hazai képviselőire is szövetségesként számíthat. A Szkeptikus Társaságéra biztosan, erről örömmel folytatunk párbeszédet a jövőben. A félelemkeltő, megalapozatlan állításokra épülő kampányokat azonban káros és kerülendő eljárásnak tartjuk, s arra kérjük a Magyar Természetvédők Szövetségét, hogy ezek helyett inkább a korrekt tájékoztatásra, a sok más témához hasonlóan alapos, tudományosan helytálló álláspont bemutatására helyezze a hangsúlyt!

Köszönettel:

A Szkeptikus Társaság elnöksége